O szkole

Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio prowadzi swoją działalność od 2000 roku. Organem prowadzącym szkołę jest Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego Prowincji św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu.
Gimnazjum jest jedyną salezjańską szkołą gimnazjalną w  diecezji legnickiej i jedyną gimnazjalną szkołą katolicką w powiecie lubińskim. Naukę w szkole pobierają uczniowie z Lubina i okolic.
Gimnazjum posiada od 2004 roku status szkoły publicznej. Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia,  jej absolwenci są dobrze przygotowani do dalszej edukacji. Gimnazjum posiada własny program wychowawczy oparty o podstawy wiary i etyki katolickiej oraz uwzględniający zasady systemu wychowawczego św. Jana Bosko. W szkole priorytetem jest wychowanie, które dokonuje się to w klimacie rodzinnym: w duchu radości i bliskich więzi łączących nauczycieli i innych pracowników szkoły z uczniami.

Szkoła jest ogólnodostępna dla wszystkich uczniów, których rodzice pragną w niej kształcić swoje dzieci i akceptują jej charakter oraz przepisy prawa wewnątrzszkolnego.

Gimnazjum:

– zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

– proponuje naukę w oddziałach z rozszerzonym programem nauczania języków obcych lub z rozszerzonym programem informatyki,

– zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych m.in.: zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe, koło teatralne, koło informatyczne, wolontariat, chór, zespół muzyczny

– posiada dobre warunki lokalowe: pracownię komputerową z możliwością korzystania z internetu, pracownię chemiczną, biologiczną, fizyczną oraz bibliotekę szkolną.

Codziennie cała społeczność szkolna gromadzi się o godz. 7.45 na porannym apelu, którego stałymi elementami są: modlitwy poranne oraz słówko formacyjne wygłaszane przez księży i katechetów. Uczniowie mają możliwość włączenia się do grup formacyjnych w parafii, uczestniczenia w rekolekcjach, pielgrzymkach, spotkaniach. W każdym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele biorą udział w wyjazdowych trzydniowych rekolekcjach wielkopostnych.

 W Gimnazjum, oprócz troski o nauczanie i wychowanie, proponujemy młodzieży różne formy aktywnego spędzania czasu. Są to przede wszystkim wycieczki i wyjazdy w okresie wolnym od zajęć: zimowisko w czasie ferii zimowych, obozy letnie w czasie wakacji. Dla klas pierwszych przed rozpoczęciem roku szkolnego organizujemy wyjazd integracyjny w góry razem z nauczycielami.  

Liczba uczniów: 260

Liczba nauczycieli: 27

Liczba pracowników administracji i obsługi: 7

Salezjańskie Gimnazjum im św. Dominika Savio w Lubinie © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme