Rekrutacja

Od 1 września 2017 rozpoczyna działalność Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w wyniku przekształcenia Salezjańskiego Gimnazjum.

Salezjańska Szkoła Podstawowa będzie szkołą publiczną, jednozmianową, bez ustalonego obwodu, bez czesnego.

W roku szkolnym 2017/2018, na podstawie rekrutacji, przyjmujemy kandydatów do klasy I.

Istnieje możliwość przeniesienia ucznia na rok szkolny 2017/2018 z innej szkoły podstawowej do klasy IV, V, VI i VII.

 

Informacje dotyczące rekrutacji i przeniesienia uczniów

 1. Salezjańska Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną, jednozmianową, bez ustalonego obwodu.
 2. Szkoła będzie funkcjonować w dwóch budynkach:
 • ul. Jana Pawła II 58 (siedziba szkoły) – klasy VII
 • ul. Sowia 7 (budynek SP nr 12) – klasy I, IV, V, VI

      3. Godziny pracy Szkoły:

 • budynek przy ul. Jana Pawła II: w godz. 7.00-15.30
 • budynek przy ul. Sowiej 7: w godz. 6.30-16.30

      4. W Szkole, poza standardową siatką godzin wynikającą z przepisów oświatowych, proponujemy następujące
          zajęcia dodatkowe i możliwości edukacyjne:

      – w odniesieniu do klasy I:

 • zespoły klasowe – maksymalnie do 22 uczniów,
 • wychowawcą klasy będzie pedagog z dużym doświadczeniem w pracy w klasach nauczania wczesnoszkolnego,
 • bogata oferta w ramach świetlicy szkolnej (otwarta w godz. 6.30-16.30 przy ul. Sowiej 7),
 • nauczanie języka angielskiego,
 • obiad w stołówce szkolnej,

      – w odniesieniu do klas IV, V, VI, VII:

 • klasy liczące nie więcej niż 26 uczniów (klasy IV, V,VI),
 • klasy liczące nie więcej niż 28 uczniów (klasy VII),
 • będzie możliwość korzystania ze świetlicy dla uczniów klas IV-V,
 • dodatkowy j. niemiecki (1 godzina),
 • języki obce: angielski i niemiecki (w grupach),
 • rozszerzona siatka godzin z matematyki, historii, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. polskiego,
 • zajęcia dodatkowe/koła zainteresowań,
 • grupy szkolne (Szkolne Koło Caritas, zespół muzyczny, grupa teatralna).
 1. Uczniowie mają zapewnioną opiekę: pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki
 2. Uczniowie są zobowiązani do noszenia stroju szkolnego (mundurka).
 3. Spotkanie kandydatów do klasy I z zespołem nauczycieli naszej szkoły odbędzie się:

        – 25 kwietnia (wtorek), godz. 17.00 – wszystkie dzieci

 1. Rozmowy rodziców kandydatów do klasy I z Księdzem Dyrektorem odbędą się w dniach (po telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły lub w dniu złożenia dokumentów):

       –  20 kwietnia (czwartek) od godz. 15.30 do 18.30.
       –  21 kwietnia (piątek) od godz. 15.30 do 18.30.
       –  24 kwietnia (poniedziałek) od godz. 15.30 do 18.30.

 1. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do klas IV, V, VI, VII i ich rodziców odbędzie się w dniach:

       – klasy IV – 25 kwietnia (wtorek), godz. 16.00
       – klasy VII – 27 kwietnia (czwartek), godz. 16.00
       – klasy V – 4 maja (czwartek), godz. 16.00
       – klasy VI – 5 maja (piątek), godz. 16.00

 1. W/w rozmowy i spotkania odbywają się w budynku przy ul. Jana Pawła II 58.
 2. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły.
 3. Brak dostarczenia dokumentacji w wyznaczonych terminach, o których mowa w regulaminie rekrutacji i przeniesienia, oraz nieobecność na w/w spotkaniach, bez wcześniejszego poinformowania o tym Szkoły, spowodują skreślenie dziecka z listy kandydatów.
 4. W dniu 7 czerwca o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Rodziców wszystkich przyjętych uczniów na rok szkolny 2017/2018.
 5. Dobrowolna ofiara przeznaczona na zwiększoną liczbę godzin przedmiotowych, dodanych przez Organ Prowadzący, wynosi 50 zł miesięcznie.
Salezjańskie Gimnazjum im św. Dominika Savio w Lubinie © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme